Pojištění bytu – proč Vám nepomůže a jak tomu předejít

Dnes si povíme něco o pojištění majetku – konkrétně o krytí rizik spojených s pronájmem vašeho bytu, či domu. Většina majitelů se již v dnešní době kryje prostřednictvím lépe či hůře zřízeného pojištěni nemovitosti nebo také pojištění domácnosti. Které je které: pojistit domácnost, nebo nemovitost? Pro začátek si vysvětlíme několik pojmů, začněme samotným pojistným produktem,…

Published by admin7468 in6. 4. 2021

Dnes si povíme něco o pojištění majetku – konkrétně o krytí rizik spojených s pronájmem vašeho bytu, či domu. Většina majitelů se již v dnešní době kryje prostřednictvím lépe či hůře zřízeného pojištěni nemovitosti nebo také pojištění domácnosti.

Které je které: pojistit domácnost, nebo nemovitost?

Pro začátek si vysvětlíme několik pojmů, začněme samotným pojistným produktem, kde máme běžně na výběr z pojištění nemovitosti, které se vztahuje na samotnou stavbu (zdi, střecha, nebo součásti se stavbou pevně spojené, tedy například kuchyň), pojištění domácnosti, které naopak kryje rizika spojená s poškozením nebo odcizením předmětů v bytě umístěných (šperky, nábytek, elektronika, spotřebiče,…) a často též pojištění odpovědnosti, jež kryje škody typu „vytopím sousedy“.

Než se vrhneme dále je třeba ještě upřesnit termíny pojistník a pojištěný. Jednoduše pojištěný je ten komu přijdou peníze pokud se něco stane a pojistník ten kdo smlouvu uzavírá (a platí).

Krom vhodných produktů je potřeba i to, aby byly správně nastaveny.

Jak to většinou vypadá…

Teď je třeba zmínit jeden (velmi podstatný) fakt. Pojišťovna (či pojišťovny) nikdy neplní jednu událost dvakrát. Jinými slovy, můžete mít pojištěné co chcete a Váš nájemník také, když ale přijde na věc peníze dostane jen jeden z Vás.

Pojišťovna nikdy neplní dvakrát, rozmyslete se tedy kdo by měl jakou smlouvu uzavřít – zda vy nebo nájemník.

Vtip je také v tom že bude-li pojišťovna plnit vlastníkovi nemovitosti, zaplatí pouze věci, které byly jeho (nikoli nájemníků) – v konečném důsledku tak může dojít i k situaci kdy nájemník, ač platil pojistku nedostane vůbec nic, podobně na tom ale může být i vlastník nemovitosti.

A nyní, jak to vypadat má

Nebudeme to protahovat – správný výsledek je jen jeden a to následující

Pojištění majetku: pojistník – nájemník; pojištěný – majitel

Pojištění domácnosti: pojistník – nájemník; pojištěný – nájemník

Pojištění odpovědnosti: pojistník – nájemník; pojištěný – nájemník

Výše uvedenou kombinací pokryjeme veškerá rizika a zároveň zajistíme plnění všem stranám. Toto schéma platí i v případě kdy majitel pronajímá byt zařízený (nájemník následně doplatí z pojistky dle nájemní smlouvy).

Zároveň je vlastník bytu ušetřen nákladů spojených s pojištěním, které na sebe (zcela logicky) přebírá po dobu nájmu nájemník.